`
Strona główna  

     2009.6.9 2:00:29

              

znaleziono: 0 artykuły na 0 stronach
     czytan : 162213

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi